Lean

Lean is een gestructureerde maar eenvoudig te gebruiken methode om continu te verbeteren. Het streven is, meer toegevoegde waarde voor de klant creëren door te focussen op kwaliteit van zowel product/dienst als het proces waarmee dit tot stand komt. Dit leidt vervolgens tot kortere doorlooptijden en lagere kosten. Lean management zorgt ervoor dat een onderneming uitsluitend die taken doet waar de klant waarde aan hecht, c.q. waar de klant bereid is voor te betalen. Op deze manier kunnen wij betaalbaar een goede kwaliteit leveren.